خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریاSend E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۳  اردي‌بهشت  ۱۳۸۲  (April 23, 2003) 

º  04:15

×

دون‌آی ِ  بارون

Rain Drops | Baisses de pluie | Regen-tropfen
Gocce della pioggia | Gotas de la lluvia | Gotas da chuva
雨下落 | 雨は落ちる

Rain Drops, by: john s. flannery
2002, New Mexico

P
 

دوشنبه، ۱  اردي‌بهشت  ۱۳۸۲  (April 21, 2003) 

º  00:33

Paso-doble

Liberta

× Patinageهيچ  وقت  نتونستم  با  ورزش  کنار  بيآم،  اما  هميشه  ورزش‌های ِ  با  رگه‌های ِ  هنري  رو  دوست  داشته‌م.  هر  چند  به  هر  حال  هر  ورزشی  کار ِ  بدني⁀ئه  (ورزش  به‌شمارآوردن ِ  شترنج  به  گمون‌ام  دسيسه‌ی ِ  آدم‌های ِ  خوبی⁀ئه  که  خدا  زيادشون  کنه!).  من  دوس‌تر  دارم  بشينم  و  تماشا  کنم.  از  زور  و  زورآزمايی  و  زورورزي  خوش‌ام  نمى‌آد.  تاب ِ  هيجان  و  هی‌ْآهوی ِ  بيش  از  اين  رو  هم  که  تو  زنده‌گي  هست  ندارم.  پیْ  آرامش‌بخش  ام،  نه  پريشنده.  از  اين  همه  گذشته،  تو  فهرست ِ  شاخه‌های ِ  هنر  پايين  که  می‌آم  به  کارهايی  می‌رسم  که  آميخته‌ئی  از  هنر  اند  و  ورزش.  و  اين  به  خاطر ِ  اين⁀ئه  که  هنر ِ  بدن  و  زيبايي‌های ِ  بدني ِ  انسان  کم  نيست  (جای ِ  «رويايي»  خالي).

«پاتيناژ»  يکی  از  زيباترين  رشته‌ها⁀است  که  من  دل‌ام  مى‌خواد  بيش‌تر  هنر  بدونم‌اش.  زيبايي‌های ِ  رقص  و  ديناميک ِ  بدن  تو  زمينه‌ئی  از  موسيقي  و  گاه  بر  بستر ِ  داستان.

Beethoven's Last Night

Romeo & Juliet

Waltz

بدبختي  اين‌جا⁀است  که  زير ِ  چشم ِ  حکومتی  که  تن  رو  تاب  نمى‌آره  و  هنر  رو  هم  گزينشي  مى‌خواد،  چشم  دوختن  بر  تن  و  لذت  بردن  از  زيبايي‌هاش  غدغن⁀ئه.  چی  می‌گم؟  مگه  اين‌جا  هنر  آزاد⁀ئه  که  برای ِ  انسان  باشه؟

هرگز  نمی‌شه  زيبايي‌های ِ  اين  هنر ِ  پرجنبش  رو  تو  قاب‌های ِ  ايستای ِ  عکس  ديد،  با اين  همه  برای ِ  تشنه‌گي  فرونشوندن  می‌شه  عکس‌های ِ  فراوونی  اين‌جاها  پيْدا  کرد.

عکس‌ها  کارهای ِ  Marina Anissina  و  Gwendal Peizerat.

P
 

يک‌شنبه، ۳۱  فروردين  ۱۳۸۲  (April 20, 2003) 

º  05:06

× ایْ  تو  ولي‌احسان ِ  دل!
ایْ  حسن ِ  روی‌ات  دام ِ  دل!
ایْ  از  کرم  پرسان ِ  دل،  و⁀ایْ  پرسش‌ات  آرام ِ  دل!

ما  زنده  از  اکرام ِ  تو،  ایْ  هر  دو  عالم  رام ِ  تو!
و⁀ایْ  از  حيات ِ  نام ِ  تو  جانی  گرفته  نام ِ  دل!

بر  گرد ِ  تن  دل  حلقه  شد،
تن  با  دل‌ام  هم‌خرقه  شد،
و⁀اين  هر  دو  در  تو  غرقه  شد،  ایْ  تو  ولي‌انعام ِ  دل!

ایْ  تن  گرفته  پای ِ  دل،  و⁀ایْ  دل  گرفته  دامن‌ات!
دامن  ز ِ  دل  اندر  مکش،  تا  تن  رسد  بر  بام ِ  دل!

ایْ  گوْهر ِ  دريای ِ  دل!،  چه  جای ِ  جان،  چه  جای ِ  دل!
روشن  ز ِ  تو  شب‌های ِ  دل،
خرم  ز ِ  تو  ايام ِ  دل.

ایْ  عاشق  و  معشوق ِ  من!،  در  غيْر ِ  عشق  آتش  بزن!
چون  نقطه‌ئی  در  جيم ِ  تن،  چون  روشني  بر  جام ِ  دل.

ایْ  قيل  و  قال‌ات  چون  شکر،  و⁀ایْ  گوش‌مال‌ات  چون  شکر!
گر  ز⁀اين  ادب  خوارم  کنی،  خواري  من  است  اکرام ِ  دل!

گر  سرّ ِ  تو  ننهفتمی  من  گفتني‌ها  گفتمی،
تا  از  دل‌ام  واقف  شدی  ام‌روز  خاص  و  عام ِ  دل!

مولوي،  ۱۳۳۳

P
 

چهارشنبه، ۲۷  فروردين  ۱۳۸۲  (April 16, 2003) 

º  00:23

× دو  تا  کفتر ِ  چاهي  بالای ِ  دهانه‌ی ِ  کولر ِ  خونه  لونه  کرده‌ن.  از  روزای ِ  اول ِ  باهار.  چن  روز  پيش  که  داشتم  کولر  رو  دست‌کاري  می‌کردم،  گمون  کردم  اين  کار  فراري‌شون  می‌ده،  اما  ام‌روز  سر  و  صداشون  بيش  از  هميشه  می‌اومد.  هنوز  هستن.  اگه  کولر  فراري‌شون  نده.

لونه...  خونه...

P
 

سه‌شنبه، ۱۹ فروردين  ۱۳۸۲  (April 8, 2003) 

º  02:52

×

نمايش‌گاه ِ  عکس ِ
کارناوال ِ  ونيز
شهروز ِ  نباتی

نگارخانه‌ی ِ  لاله
۲۴  فروردين  تا  ۲  اردی‌بهشت ِ  ۱۳۸۲
۹ تا ۱۹

Carnevale di Venezia
Shahrooz NABATI

Galleria d’arte Laleh
13-22 aprile 2003, 9-19.

La invita a raggiungerci alla cerimonia di apertura:
il Sabato 12 aprile 2003, 16-20.

افتتاحيه:  شنبه  ۲۳  فروردين،  ساعت ِ  ۱۶ تا ۲۰

Venise Carnaval
Shahrooz NABATI

Laleh art gallery
13-22 April 2003, 9-19.

Invites you to join us at opening day:
Saturday 12 April 2003, 16-20.

www.ShahroozNabati.comنگارخانه‌ی ِ  لاله

خيابان ِ  فاطمی
جنب ِ  هتل  لاله
دوستان،  سلام

بسيار  متأسف  ام  از  اين  که  اعلام  می‌نمايم  که  برای ِ  پخش ِ  اعلان ِ  نمايش‌گاه ِ  عکس ِ  قبلي‌ام  در  گالري ِ  کمال‌لملک  از  شبکه‌ی ِ  ۲  (اخبار ِ  فرهنگي-هنري)  از  بنده  تقاضای ِ  رشوه  به  ميزان ِ  ۳  عدد  سکه‌ی ِ  طلای ِ تمام  بهار  نمودند.
لازم‌به‌ذکر  است  که  دقيقن  چنين  پيش‌نهادی  نيز  برای ِ  چاپ ِ  نيم  صفحه  مصاحبه‌ی ِ  اختصاصي  در  روزنامه‌ی ِ  هم‌شهري  برای ِ  جلب ِ  بازديدکننده  شده‌است.
حال  بفرماييد  که  برای ِ  نمايش‌گاهی  که  روز ِ  شنبه  ۲۳  فروردين  در  گالري ِ  لاله  دارم  چه  بايد  انجام  دهم؟

ارادت‌مند
شهروز ِ  نباتي

P
 

پنج‌شنبه، ۱۴ فروردين  ۱۳۸۲  (April 3, 2003) 

º  21:01


L a s t     N i g h t

For
a
Boy
left
behind
in the
War

Last night I was walking through the harbour
Where the fishing boats are lying on the shore,
The news had travelled fast and everyone went to be
Where the mayor was making a speech,
And the crowd started cheering
When he talked about the glory of it all,
And the boys coming home from the war;

Last night, they were dancing in the streets
And making music in the alleyways and bars,
From a house down in the old town came the sound of guitars,
Margarita was waiting inside,
With her long black hair hanging down beneath the red light,
And she smiled, for the boys coming home from the war,
The boys coming home from the war;

And they said we were heroes, they said we were fine,
We were kings in command, we had God on our side,
And we said "nothing will make us change in any way,
Since yesterday - we're just the same,
Since yesterday - nothing has changed,
Since yesterday - we're just the same,"
But I can feel there's a new kind of hunger inside,
To be satisfied, I saw it there last night;

Last night I was walking through the shadows
Far away from all the music and the girls,
When I saw a soldier with a woman in black,
And they stood without any word,
Just staring at a photograph of someone, and she began to cry.
For a boy left behind in the war,
Some boy left behind in the war;

And they said we were heroes, they said we were fine,
We were kings in command, we had God on our side,
And we said "nothing will make us change in any way,
Since yesterday - we're just the same,
Since yesterday - nothing has changed,
Since yesterday - we're just the same,"
But I can feel there's this new kind of hunger inside,
To be satisfied, I saw it there last night...

P