خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۵ فروردين ۱۳۸۱ (March 25, 2002)

º 20:30

  

×  حالا  مى‌تونم  راحت‌تر  بنويسم.  هم  تاريخ  و  هم  ساعت ِ   Blogها  رو   خودم  می‌زنم.  نه  اشتباهى  پيش  می‌آد  و  نه  دل‌زده‌گي  از  اين  که  زمان  نادرست⁀ئه.   آدم ِ  وس‌واسي  دردسرش  که  يکي‌  دو  تا  نيست  که...
ساعت ِ  Blogger  روى ِ   GMT +3:30] Iran]  تنظيم  نمی‌شه.  نمی‌دونم   چه‌را  اصلن  اختلاف‌های ِ  نيم  ساعتي  رو  خودبه‌خود  عوض  می‌کنه.  تاريخ   رو  هم  که  شرمنده:  فقط  Gregorian  Calendar  موجود  است.  البته به  چند  زبان،  که  ناگفته   پيدا⁀است  فارسي  توشون  نيست.  بماند  که  دو  سه  برابر ِ  نوشتن ِ   يه  متن  بايد  رو  اين  بزک-دوزک‌هاش  کار کنم.  اما  دل‌پذيرتر⁀ئه.
تازه،  تو  نوشتن ِ  عددها  و  کسره‌ها  هم  دردسر  دارم.  بايد  4  رو  ۴   بزنم،  5  رو  ۵  و  6  رو  ۶.  کسره‌های ِ  Tahoma  هم  که   به  درد  نمی‌خوره.  بيش‌تر  به  خط ِ  تيره  می‌مونه  تا  کسره.  بايد  کسره‌ها   رو  با  Times New Roman  بزنم.  اين⁀ئه  که  نوشتن ِ  يه  متن  رو  طولاني‌تر   می‌کنه.  اما  اگه  نتيجه‌اش  خوب  بشه،  قابل ِ  قبول⁀ئه.
خب  ديگه!  يک  هفته  از  جمله  پنج  روز ِ  اول ِ  نوروز   گذشت  به  سروکله  زدن  با  FrontPage ِ  عزيزم  که  خب،  يه  کمی  هم   اذيت‌ام  کرد.  يه  کمی  هم  XPی ِ  نازنين  وقت‌ام  رو  گرفت  که  بماند،   تقصير ِ  خودم  بود.  حالا  اميدوار⁀ام  وس‌واس‌ام  بيش  از  اين  گل  نکنه  که   چند  روز  از  کارهام  پس  افتادم.
ام‌روز  هم  که  گذشت،  اما  شب  بايد  رو  اين  Setup ِ  برنامه‌ام  کار  کنم   که  تا  آخر ِ  هفته  بفرستم  بره.   وای  که  چه  قدر  زمان  کم  آوردم...

P