خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۹ فروردين ۱۳۸۱ (March 29, 2002)

º 5:13

×  دارم  يه  برنامه  می‌نويسم  که  تو  نوشتن ِ  متن‌ها  کمک‌ام  کنه.  اين  NET.  هم  شاه‌کاری⁀ئه.  اول  بار  که  Visual Studio .NET  رو  نصب  کردم  و  يه  نگاهی  به‌اش  انداختم،  حسابي  هول  کردم.  حساب  کن،  يه  برنامه  فقط  پنج  تا  CD  باشه،  آدم  بدجور  پريشون می‌شه.  ولی  حالا  که  يکی  دو  تا  کار ِ  کوچيک  باهاش  انجام  دادم  می‌بينم  که  چه  امکانات ِ  بی‌مانندی  داره.  حالا  به  نظر ِ  من  هر  برنامه‌نويسی  که  با  NET.  کار  نکنه  به  زودي  بايد  فاتحه‌اش  رو  خوند.

خب  ديگه!  شايد  زياد  فرصت  نکنم  چيزی  بنويسم...  Weblog ِ  بی‌نوشته  ديده  بودی  که  دو  هفته  کار  شده  باشه  روش؟!  هفت  دست  آفتابه‌لگن  و  خبری  از  شام  و  ناهار  نيست... 

P