خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

دوشنبه، ۹ اردی‌بهشت ۱۳۸۱ (April 29, 2002)

º 10:19

×  خيلى   عجيب^ئه!  دی‌شب  نمی‌دونم  گذارم  از  کجا  افتاد  به  ISITU - Iranian Society of IT Users.  دوباره  اين  «فناوري»  به  چشم‌ام  خورد  و  داغ‌ام  تازه  شد.  انگار  هيچ  کس  براش  فرقی  نمی‌کنه.  يعنی  زبان  اين‌  قدر  فراموش  شده،  يا  هم‌اون  نام‌گذاري ِ  رسمي ِ  «وزارت ِ  علوم»  اين  شکل ِ  نوشتن  رو  تو  مغز ِ  همه  جا  انداخته؟  يعني  هيچ  کس  نمی‌دونه  معناي ِ  «فناوري»  می‌شه  «نابودي  داشتن»؟  می‌شه  «مرگ‌خدايي»؟!  «فناوري»  برابر^ئه  با  «فنا + ور + ي».  «ور»  هم  پس‌وند ِ  دارنده‌گي^ئه.  اگه  به  جای ِ  Technology  بخوايم  به  فارسي  «فن + آور + ي»  بذاريم   نوشتن‌اش  می‌شه  «فن‌آوري».  ديگه  اين  که  خوندن‌اش  آسون^ئه  و  هيچ  کس  هم  چيز ِ  ديگه‌ئی  نمی‌خونه  يا  تو  خوندن‌اش  گير  نمی‌کنه.  خيلي  بهْ‌تر  هم  معناش  فهميده  می‌شه.  نوشتن  به  صورت ِ  «فناوري»  هم  پيشينه‌ی ِ  هزارساله  نداره  که  بگيم  عادت  شده  و  همه  فقط  و  فقط  با  اين  شکل  معنای ِ  مورد ِ  نظرمون  رو  می‌فهمن.  تازه  مگه  «ترس‌آور»  رو  «ترساور»  می‌نويسين؟  يا  «مرگ‌آور»  رو  مگه  «مرگاور»  می‌نويسين؟  بدتر  اين  که  با  اين  نوشتن ِ  نادرست،  حتا  خوندن  هم  نادرست  ‌شده.  يعنی  اصلن  «فناوري»  می‌گن  در  حالی  که  «فن‌آوري»  بايد  با  تشديد ِ  «ن»  خونده  بشه...
نمی‌دونم!  شايد  هم  من  دارم  اشتباه  می‌کنم!  انگار  همه  با  «فنا»  راحت‌تر  اند  و  بيش‌تر  می‌پسندن‌اش  تا  «فن»!

P