خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۲۸ خورداد ۱۳۸۱  (June 18, 2002) 

º  04:20

×  دل‌ام  می‌خواد،  مثل ِ  هميشه،  پيش‌ام  باشی.

اين،  چه  معنايی  می‌ده؟
    – تو  هميشه  پيش‌ام  ای،  دل‌ام  می‌خواد  مثل ِ  هميشه  که  پيش‌ام  بودی،  اين  بار  هم  باشی.
    – تو  هرگز  پيش‌ام  نبودی،  دل‌ام  می‌خواد  هميشه  پيش‌ام  باشی.  اين  بار  هم  دل‌ام  مثل ِ  هميشه  می‌خواد  باشی.
يا
    – پيش‌ام  هستی  و  نيستی  پيش‌ام.

P
 

دوشنبه، ۲۷ خورداد ۱۳۸۱  (June 17, 2002) 

º  21:42

  آهنگی  که  دو  سه  روز⁀ئه  گذاشته‌بودم  تو  زمينه‌ی ِ  کار،  جدا  کردم  و  حالا  با  باز  شدن ِ  اين  صفحه،  يه  پنجره‌ی ِ  کوچيک  باز  می‌شه  که  با  بستن‌اش  آهنگ  هم  قطع  می‌شه.  چاره‌ئی  نداشتم  جز  اين  که  با  Real Audio Player  کار  کنم،  چون  هيچ  Wav  يا  Mid  يا  حتا  MP3  از  اين  آهنگ  نتونستم  پيدا  کنم.  به‌ويژه  که  اين  يکی  هر  چند  BitRate ِ  پايينی  داره،  اما  کيفيت‌اش  خوب⁀ئه.
«La Petite fille de la mer»  از  شاه‌کارهای ِ  ون‌جليس⁀ئه  که  دست ِکم  روزی  يه  بار  از  «سيما  جان»  می‌شنوی  اما  کم‌تر  ديدم  کسی  به‌اش  اعتنا  کنه.  «La Petite fille de la mer»  به فارسي  می‌شه  «دختر ِ  لب ِ  دريا».  با  يه  گيتار  و  آونگ  و  يه  زمينه‌ی ِ  ناپيدای ِ  الک‌ترونيک.  همه‌ش  هم‌اين...


♪♫b♪♪
 

اين،  آهنگ‌اش...  چه  می‌دونی،  شايد،  يه  شبي،  واژه‌هايی  هم  ازش  بشنوی،  تو  هم‌اين  خاموشي.

...
Somehow,    Sometime,    Somewhere.
Hold on...    Hold on...
Somehow,    Sometime,    Somewhere.

P