خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهار‌شنبه، ۱۲ تير ۱۳۸۱  (July 3, 2002) 

º  23:06

Italo Calvino

×  ام‌روز گذری ناکام داشتم طرف‌های ِ خيابون ِ «کريم‌خان». تو سايه‌ی ِ کليسای ِ نازنين ِ «سرکيس ِ پاک» که وسط ِ زشتي‌ ِ ساختمون‌های ِ دور و ورش داره گم می‌شه... ناکامي‌ ِ رفتن ميون ِ شلوغي و شهر رو با سر زدن به «نشر ِ چشمه» جبران کردم. خيلی وقت بود گذارم اون ورها نيفتاده‌بود. و چه کام‌ياب بودم ام‌روز با يه کتاب و يه مژده... چندی پيش، از چاپ ِ دوباره‌ی ِ برگردان ِ «مهدي ِ سحابي» از «بارون ِ درخت‌نشين» ِ «ايتالو کال‌وينو» نوشته‌بودم، اين کتاب بخش ِ دوم از سه‌گانه‌ی ِ «نياکان ِ ما» به شمار می‌آد. ام‌روز هم تو «چشمه» «شواليه‌ی ِ ناموجود»، کتاب ِ سه‌وم ِ اين سه‌گانه رو گرفتم، برگردان ِ «پرويز ِ شهدي». و افزون بر اين، مژده‌ی ِ چاپ ِ نخستين کتاب رو: «ويکونت ِ شقه‌شده» که پيش‌ترها «بهمن ِ محصص» ترجمه‌ش کرده‌بود و حالا «چشمه» با برگردان ِ «پرويز ِ شهدي» زير ِ چاپ داره...
«اگر شبی از شب‌های ِ زمستان مسافری» هم که دوباره چاپ شده... آخ! می‌مونه دست ِکم دو کتاب ِ مهم ِ ديگه: «تي‌صفر» و «قصر ِ سرنوشت‌های ِ هم‌رس»، دست ِ کي رو بايد برای ِ ترجمه‌ش ببوسم؟


● «ايتالو کال‌وينو»
Calvino, Italo (Oct. 15, 1923, Santiago de las Vegas, Cuba - Sept. 19, 1985, Siena, Italy)

کارهای ِ مهم:

شهرهای ِ  نامرئي

• کوره‌راه‌های ِ تارعنکبوت (Il sentiero dei nidi di ragno, 1947)

• سرانجام کلاغ می‌آيد (Ultimo viene il corvo, 1949)

• ويکونت ِ شقه‌شده (Il Visconte dimezzato, 1952) / برگردان ِ «بهمن ِ محصص» (؟، ؟) / زير ِ چاپ (چشمه)؟

• در جنگ آمدن (L'entrata in guerra, 1954)

• افسانه‌های ِ ايتاليايي (Fiabe italiane, 1956) / برگردان ِ «محسن ِ ابراهيم» (نيلا، ۱۳۷۸) / هنوز می‌شه پيدا کرد

• بارون ِ درخت‌نشين (Il barone rampante, 1957) / برگردان ِ «مهدي ِ سحابي» (نگاه و تندر، ۱۳۶۳ - نگاه، ۱۳۷۹) / پيدا می‌شه

• مه‌ْدود (La nuvola di smog, 1958)

• شواليه‌ی ِ ناموجود (Il cavaliere inesistente, 1959) / برگردان ِ «پرويز ِ شهدي» (چشمه، ۱۳۸۱) / داغ ِ داغ⁀ئه!

• مارکووال‌دو (Marcovaldo, 1963) / برگردان ِ «سُمانه‌ی ِ سادات‌افسري» (سروش، ۱۳۷۰ و ۱۳۷۹) / «سروش» داره، خيابون ِ «انقلاب» يا «۱۶ ِ آذر»

• کمدي‌های ِ کيهاني (Le cosmicomiche , 1963) / برگردان ِ «موگه‌ی ِ رازاني» (کتاب ِ نادر، ۱۳۸۰) / پيدا می‌شه

• تي‌صفر (T0) (زمان ِ صفر) (Ti con zero, 1967)

• قصر ِ سرنوشت‌های ِ هم‌رس (Il castello dei destini incrociati, 1969)

• شهرهای ِ نامرئي (Le città invisibili, 1972) / برگردان ِ «ترانه‌ی ِ يلدا» (؟، ؟ دم ِ دست ندارم) / گمون نکنم پيدا بشه

• اگر شبی از شب‌های ِ زمستان مسافری (Se una notte d'inverno un viaggiatore, 1979) / برگردان ِ «ليلي ِ گلستان» (آگاه، ويراست ِ دوم ۱۳۸۱) / «آگاه» داره، خيابون ِ «انقلاب»

• پالومار (Palomar, 1983) / برگردان ِ آرزو اقتداري (ايران، ؟ دم ِ دست ندارم) / شايد هنوز انتشارات ِ ايران داشته‌باشه

• شش يادداشت برای ِ هزاره‌ی ِ بعدي (Sei parole per il prossimo millennio, 1988) / برگردان ِ «ليلي ِ گلستان» (کتاب ِ مهناز، ۱۳۷۵) / گمون نکنم پيدا بشه


(برگردان ِ پاره‌ئی کارها مثل «پالومار» با سان‌سور هم‌راه بوده)


برگرفته از:
Sito della memoria Italo Calvino (It.)
IPERTESTO SU ITALO CALVINO (It.)
Letteratura italiana - Italo Calvino (It.)
Italo Calvino (It.)
Information on and readings from Italian author Italo Calvino (En.)
Italo Calvino Books (En.)
Authologies Italo Calvino (Fr.)

کتاب‌دار ِ عزيز‍! نوشتن درباره‌ی ِ کتاب‌ها و چند و چون ِ ترجمه‌هاشون با تو. لطف کن اشتباه‌های ِ من رو هم بگير... من هم برم يه حالی بکنم با «کال‌وينو»ی ِ بی‌تای ِ خودم!

P