خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۱۶ تير ۱۳۸۱  (July 7, 2002) 

º  23:32

×  اين  شعر...  تو  داغي ِ  تابستون...
به  قول ِ «قاصدک»  برا  بعضی  دردها  خاصيت  داره...

Kimi  matsu  ya
Mata  kogarashi  no
Ame  ni  naru.

هنوز  چشم  به  راه  ای؟
بار ِ ديگر  تندبادهای ِ نافذ
به  باران ِ  سرد  بدل  می‌شود.

Shiki  (1867~1902)
صد  هایْ‌کوی ِ مشهور،  برگردان ِ Daniel C. Buchanan،  برگردان ِ ع.  پاشايي

P