خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۲۳ تير ۱۳۸۱  (July 14, 2002) 

º  04:55

× چهارده ِ ژوئيه،  زادروز ِ فيلم‌ساز ِ بی‌هم‌تای ِ جهان: اينگ‌مار برگ‌من (Ingmar Bergman)».

چه‌قدر  بايد  در  به  در  پیْ  کارهاش  بگردم.  تنها  سه  فيلم  ازش  ديده‌م:

• شرم  (SKAMMEN, 1968 / The Shame)
• نور ِ زمستاني  (NATTVARDSGÄSTERNA, 1962 / Winter Light)
• توت‌فرنگي‌های ِ وحشي  (SMULTRONSTÄLLET, 1957 / Wild Strawberries)

تازه،  دو  تای ِ آخر  رو  با  سان‌سور.  از  اين  همه  کار...


درباره‌ی ِ برگ‌من،  زنده‌گي  و  فيلم‌هاش:
The Films of Ingmar Bergman, Mason-West
Wings Of Desire, Cinema Ingmar Bergman
Ingmar Bergman, Classic Movies
Ingmar Bergman's Films
Biography of Ingmar Bergman, by Eileen Smyth, Foreigen Films

اينگريد تولين و گونار بيورن‌ستراند نور ِ زمستاني

P