خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۸ امرداد ۱۳۸۱  (July 30, 2002) 

º  15:54

× تو  نمايش‌گاه ِ  کتاب  عزيزترين  کتابی  که  گرفتم  جهان ِ افسانه۱  بود:  «قصه‌های ِ  برادران ِ  گريم».  کشش ِ  افسانه‌ها  و  اسطوره‌ها  هميشه  برام  شيرين  و  شادي‌بخش  بوده.  هيچ  وقت  نمی‌شه  گفت  داستان‌های ِ  ام‌روزي  برتري  دارن  به  افسانه‌هايی  که  حتا  نويسنده‌شون  ناپيدا  ست.  هيچ  داستان  و  هنر ِ  مدرنی۲  نمی‌تونه  ريشه  نداشته‌باشه  تو  قصه  و  هنر ِ  کهن  و  تو  اسطوره  و  افسانه.

اين⁀ئه  که  خوندن ِ  چنين  چيزی  اون  هم  با  قاطعيتی  که  شناسه‌ی ِ  بيش‌تر ِ  گفتارهای ِ  نويسنده‌ش⁀ئه  می‌تونه  مدت‌ها  کلافه‌م  کنه:

«پدری  که  ماهي ِ  سیاه ِ  کوچولو  برای ِ  فرزندش  بخواند  بسیار  بافرهنگ‌تر  از  مادری  ست  که  داستان ِ  دختر ِ  شاه ِ  پریان  برای ِ  کودکان‌اش  تعریف  کند.»۳

اصل ِ  نوشته  اين‌جا  ست،  مبادا  از  پس  و  پيش‌اش  چيزی  افتاده‌باشه.


۱.  جهان ِ  افسانه،  مجموعه‌ی ِ  کامل ِ  افسانه‌های ِ  برادران ِ  گريم؛  ياکوب  لودويک  کارل  گريم  (۱۷۵۸-۱۸۶۳)  و  ويل‌هلم  کارل  گريم  (۱۷۸۶-۱۸۵۹)؛  برگردان ِ  هرمز ِ  رياحي،  نسرين ِ  طباطبائي،  به‌زاد ِ  برکت؛  فکر ِ  روز  ۱۳۷۸؛  ۷۳۵  صفحه،  ۴۲۰۰  تومان
۲.  مدرن  به  معنای ِ  ام‌روزين
۳.  وب‌لاگ ِ  «اميد ِ  ميلاني»،  Sunday, July 28, 2002,  5:27 PM

P