خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

يک‌شنبه، ۱۳ امرداد ۱۳۸۱  (August 4, 2002) 

º  01:21

× اين  يکی  دو  روز  Windows XP  رو  دوباره  Install  کردم.  Windows XP  يکی  از  شاه‌کارهاش  Files and Settings Transfer Wizard⁀ئه.  دست‌کاري‌ها  و  تنظيم‌هايی  که  آدم  تو  درازمدت  تو  Windows  انجام  می‌ده،  با  نصب ِ  دوباره‌ی ِ  سيستم  همه  از  دست  می‌ره.  هم‌اين  طور  Emailهايی  که  Download  کردی،  يا  بای‌گاني‌های ِ  Chat  تو  Messengerها.  من  تو  Windows 98  و  Windows ME  بيش‌تر ِ  اين  داده‌ها  رو  از  Application Date  برمی‌داشتم  و  به  هر  سختي،  به  Windows ِ  تازه  اضافه  می‌کردم.  حالا  خوبي‌ش  اين⁀ئه  که  همه‌ی ِ  Documentهام  رو  هميشه  تو  My Documents  نگه  می‌دارم  و  نه  پراکنده  تو  پوشه‌ی ِ  برنامه‌ها.  اين⁀ئه  که  يه  جابه‌جايي ِ  My Documents  وقتی  چيزی  نزديک  به  GB‏ 2  بشه،  خودت  حساب  کن  چه  قدر  زمان  می‌بره  ديگه. به  هر  حال  اين  رو  می‌خواستم  بگم  که  Files and Settings Transfer Wizard  خيلی  به‌ام  کمک  کرد.  همه‌ی ِ  سيستم  رو  سر  تا  پا  می‌گرده  و  همه‌ی ِ  تنظيم‌ها  (Settings)  و  فايل‌های ِ  Document  رو  برات  جمع  می‌کنه  تا  ببری‌ش  رو  يه  سيستم ِ  ديگه.

يه  چيز ِ  ديگه  هم  بگم.  من  تنها  فارسي‌سازی  رو  که  به‌اش  اعتماد  داشتم  و  دارم  «نوين»  بود.  دست‌کاري‌هاش  زياد  نيست  و  Windowsهای ِ  انگليسی  رو  فارسي  می‌کنه.  Windows XP  رو  که  خواستم  نصب  کنم،  بسته‌ی ِ  تازه‌ی ِ  نوين  رو  گرفتم  که  برای ِ  Windows XP  هم  بود.  البته  Windows XP  نيازی  به  فارسي‌ساز  نداره.  تنها  چيزی  که  من  می‌خواستم،  گاه‌شمار ِ  ايراني  بود،  که  تو  خيلی  برنامه‌ها  به‌اش  نياز  داشتم.  اين  فارسي‌ساز،  رو  Windows 98  و  Windows ME  خوب  کار  می‌کرد  و  من  به  همه  سفارش  می‌کردم  ازش  استفاده  کنن.  ولی  اين  بار  رو  Windows XP  به  خاطر ِ  تغيير ِ  Locale.NLS،  سيستم  رو  دوچار ِ  مشکل  کرد.  تا  جايی  که  من  دست‌گيرم  شد،  CodePage ِ  انگليسي ِ  امريکا  رو  که  پيش‌فرض ِ  خيلی  برنامه‌ها  ست  (به‌ويژه  Setupها)  دگرگون  می‌کنه  و  خيلی  برنامه‌ها  توش  دوچار ِ  مشکل  می‌شن.  من  هم  که  با  InstallShield Developer  سرو  کله  می‌زنم  برای ِ  ساختن ِ  Setup  اين  دردسر  رو  داشتم.  البته  تا  وقتی  که  دوباره  Windows  رو  نصب  نکردم،  نفهميدم  مشکل  از  کجا  ست.  اين⁀ئه  که  گفته‌باشم  مشکل  از  Windows XPی ِ  نازنين  نبود.

P