خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۱۸ امرداد ۱۳۸۱  (August 9, 2002) 

º  17:25

پس از سفرهای ِ بسيار و
عبور از فراز و فرود ِ امواج ِ اين دريای ِ توفان‌‌خيز،
بر آن ام
که در کنار ِ تو لنگر افکنم
بادبان برچينم
پارو وانهم
سکان رها کنم
به خلوت ِ لنگرگاه‌ات درآيم و
در کنارت پهلو گيرم


آغوش‌ات را بازيابم:
استواري ِ امن ِ زمين را
زير ِ پای ِ خويش.

Margut Bickel
برگردان ِ محمود ِ زرين‌بال و احمد ِ شام‌لو

P
 

º  16:30

Le coeur d'une femme, déborde de passion
Le coeur d'une femme, déborde de désirs
Si tu ne crois pas que ces choses là existe
C'est l'erreur fatale qu'un homme peut faire

La nuit d'une femme est remplie de rêves
De l'homme parfait qui n'est sans doute pas toi
Si on ne voit pas de quoi elle manque
C'est l'erreur fatale qu'un homme peut faire

Elle veut être près de toi, ne la repousse pas
Elle veut te faire comprendre, elle veut surtout te dire

Donne moi la nuit pour te montrer ma passion
Donne moi ton désir et je te prendrai
Donne moi tes rêves, je suis ici ton lover;
Donne moi ton coeur, serre le fort contre moi
Et je pourrai t'aimer jusqu'au dernier souffle

Le coeur d'une femme est à garder pour toujours
Elle sera fidèle pour toute la vie
Si on n'lui donne pas amour et affection
Ce sera l'erreur fatale qu'un homme peut faire

Elle veut être près de toi, ne la repousse pas
Elle veut te faire comprendre, elle veut t'entendre dire

Donne moi la nuit pour te montrer ma passion
Donne moi ton désir et je te prendrai
Donne moi tes rêves, je suis ici ton lover;
Donne moi ton coeur, serre le fort contre moi
Et je pourrai t'aimer jusqu'au dernier souffle

(Le coeur d'une femme) Déborde de passion
(Le coeur d'une femme) Déborde de désirs
(Le coeur d'une femme) Est à toi pour toujours


Le Coeur D'Une Femme, 2000
French Version of A Woman's Heart
From the UK EP Patricia The Stripper 2000
        and Notes From Planet Earth - The Ultimate Collection (Canada version)
By Chris de Burgh

♫  Le Coeur D'Une Femme, A Woman's Heart  ♫

P