خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

آدينه، ۳  آبان ۱۳۸۱  (October 25, 2002) 

º  00:02

× اين‌جا  ببينيد  يه  اجرای ِ  سه  ساعته  رو  از:

Chris de Burgh
L i v e   I n   C o n c e r t

Frankfurt 18 October 2002

P