خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۸  آبان ۱۳۸۱  (October 30, 2002) 

º  20:50

× يک  سخن‌راني:

مديا  کاشي‌گر

اينترنت:  گذشته،  حال،  آينده
مرگ ِ  متن


دوشنبه  ۱۳  آبان  ۱۳۸۱
ساعت ِ  ۱۷:۳۰

نشر ِ  تاريخ:  تهران،  خيابان ِ  فلسطين،  پلاک ِ  ۱۱۰

P