خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۱۴  آبان ۱۳۸۱  (November 5, 2002) 

º  00:36

× در  ته‌آتری،  قهرمانی،  در  برابر ِ  پادشاه،  برای ِ  نمايش ِ  تيزي  و  قدرت ِ  شمشيرش،  ميله‌ی ِ  فولادي  را  گذاشت  و  با  يک  ضرب ِ  شمشيرش  دو  نيم  کرد  و  همه  به  حيرت  افتادند.
پادشاه  حرير ِ  نرم  و  لطيفی  را  که  هم‌چون  پاره‌ابر ِ  سپيد ِ  صبح‌گاهي  لطيف  و  سبک  بود  به  هوا  رها  کرد  و  در  حالی  که  پرده‌ی ِ  حرير  هم‌چون  توده‌ی ِ  متراکم ِ  دودی  در  فضا  به  آرامي  و  زيبائي  و  ظرافت ِ  يک  روح ِ  سبک‌بار،  باز  می‌شد  و  می‌شکفت،  پادشاه،  به  نرمي  و  آهسته‌گي  و  وقار  و  اطمينان،  شمشيرش  را  از  ميانه‌ی ِ  آن  گذر  داد.  بی  آن  که  احساس ِ  کم‌ترين  مقاومتی  کند،  پرده‌ی ِ  حرير  دو  نيم  شد  و  هر  نيمه‌ئی  در  فضا  به  سويی  رفت  و  از  عبور ِ  شمشير  از  قلب ِ  پرده‌ی ِ  ابريشمي ِ  حرير،  کم‌ترين  چينی  بر  آن  نيفتاد  و  گويی  گذر ِ  شمشير  را  از  ميانه‌ی ِ  خود  احساس  نکرد،  و  شمشير  نيز  چنان  می‌گذشت  که  پنداري  از  قلب ِ  پاره‌ابری  يا  توده‌ی ِ  سپيد ِ  دودهای ِ  سيگار ِ  شاعری  غرقه  در  اثير ِ  خيال  می‌گذرد!

علي ِ  شريعتي
«دوست داشتن  از  عشق  برتر  است»
«کوير»به  ياد ِ  اين  قصه  افتادم  وقتی  ديدم  «شرقي»  نوشته:

«من  يک  مرد ِ  آهنين  نيستم.  رفتم،  چون  فرصت ِ  چندانی  نداشتم  و  خسته  و  دل‌زده  از  نوشتن  بودم  و  برگشتم،  چون  دوباره  فرصت  و  بهانه‌ی ِ  کوچکی پيدا  کرده‌ام  که  بنويسم.»

P