خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۲۲  بهمن  ۱۳۸۱  (February 11, 2003) 

º  02:35

× جالب⁀ئه  که  پس  از  سال‌ها  دوباره  درباره‌ی ِ  «جمهوري ِ  اسلامي ِ  ايران»  همه‌پرسي  می‌شه  (www.gozar.org).  تا  حالا  «نتيجه‌ی ِ  رأیْ‌گيري»  با  ۷۰۲۳  رأیْ  ۸۱٫۵درصد  پاسخ ِ  «No»  داشته.  اين  همه‌پرسي  چند  شباهت  و  چند  تفاوت  با  همه‌پرسي ِ  ۱۲ ِ  فرودين ِ  ۱۳۵۷  داره.

شباهت‌ها:
-  دو  گزينه‌ئي  بودن‌شون.

(منطق ِ  همه  يا  هيچ،  سياه  و  سفيد،  صفر  و  يک،  ما  يا  دُش‌من.  بی‌چاره  «بول»  که  منطق‌اش  دست‌افزار ِ  «بوش»  می‌شه.)
-  چشم‌داشت ِ  يه  ديدگاه ِ  هم‌زمان  و  يک‌سان  به  سه  گزينه‌ی ِ  مستقل  و  مربوط.
(به  کدوم‌شون  بايد  رأیْ  داد؟  جمهوري؟  اسلامي؟  ايران؟  شايد  کسی  هم  باشه  که  «ايران»‌اش  رو  نخواد  و  «جمهوري ِ  اسلامي»  رو  لازم  و  کافي  بدونه.  پاسخ ِ  چنين  کسی  هم  به  «جمهوري ِ  اسلامي ِ  ايران»  حتمن  «نه»‫⁀ئه،  نه؟!)
-  تعريف‌ها  زمين  تا  آسمون  فرق  می‌کنه.
(در  هر  دو  زمان،  هر  کسی  به  برداشت ِ  به‌شدت  شخصي ِ  خودش  رأیْ  می‌ده،  و  نه  به  اون  چيزی  که  پرسش‌گرها  می‌گن.)
-  پاسخ ِ  هر  دو  از  پيش  پيْدا⁀است.
(چون  معناها  دگرگون  شده)
-  پاسخ‌دهنده‌ها  هم‌اون  پاسخی  رو  می‌دن  که  پرسش‌گرها  می‌خوان.
(اگه  غيْر ِ  اين  بود  اصلن  پرسشی  نمی‌شد.  به  هم‌اين  خاطر  حکومت ِ  فعلي ِ  ايران  چنين  همه‌پرسي‌ئی  انجام  نمی‌ده.  چون  می‌دونن  که  پاسخ  دل‌خواه ِ  اون‌ها  نيست.)
-  ...

تفاوت‌ها:
-  پاسخ‌دهنده‌های ِ  دو  همه‌پرسي  يکي  نيستن.

(جتا  اون‌هايی  که  تو  همه‌پرسي ِ  پيشين  شرکت  کرده‌بودن،  ام‌روز  هم‌اون  آدم‌های ِ  گذشته  نيستن.  آدم‌ها  تو  اين  زمان ِ  ۲۴  ساله  دگرگون  شده‌ن،  اما  پرسش  هم‌اون⁀ئه  که  هست!  غم‌انگيز⁀ئه!)
-  با  گذر  از  زمان  دگرگوني ِ  معنای ِ  «جمهوري ِ  اسلامي ِ  ايران»  ناگزير⁀ئه.
(چيزی  که  در  همه‌پرسي  معنا  رو  تعريف  می‌کنه،  ذهنيت ِ  پاسخ‌دهنده‌ها⁀است.  معنای ِ  «جمهوري ِ  اسلامي ِ  ايران»  حتا  تو  ذهن ِ  رهْ‌بر ِ  رسمي ِ  حکومت  اونی  نيست  که  پيش‌تر  بوده.)
-  طبقه،  موقعيت  و  ويژه‌گي‌های ِ  آدم‌ها  متفاوت⁀ئه.
(ناگفته  پيْدا⁀است  که  همه‌ی ِ  آدم‌های ِ  جامعه  امکان ِ  پاسخ‌دهي  ندارن.  البته  گمون  نمی‌کنم  در  نتيجه‌گيري ِ  با  مرز ِ  پنجاه‌درصد  اثری  داشته‌باشه.)
-  مسئله‌ی ِ  اعتبار ِ  دو  همه‌پرسی  متفاوت⁀ئه.
(درباره‌ی ِ  اعتبار ِ  همه‌پرسي ِ  نخست  چيزی  نمی‌دونم.  اما  اين  همه‌پرسي ِ  تازه،  با  شرايط ِ  ويژه‌ی ِ  پرسش‌های ِ  اينترنتی  جای ِ  اما  و  اگر  زياد  داره.  برای ِ  مثال  هر  سه  شرط ِ  رأیْ‌گيري  (يک  رأی،  دست ِکم  ۱۵  ساله،  تابعيت ِ  ايران)  به‌آسوني  نقض  می‌شه.  به‌ويژه  درباره‌ی ِ  تکرار ِ  رأیْ ِ  يه  نفر.  چون  دو  روش  ممکن⁀ئه  به  کار  گرفته‌شده‌باشه:  يا  هر  کس می‌تونه  به‌دل‌خواه  بيش  از  يک  بار  رأیْ  بده،  يا  به  فرض ِ  اعمال ِ  محدوديت ِ  شماره‌ی ِ  IP  امکان ِ  رأیْ  دادن ِ  افراد ِ  ساکن ِ  ايران  (به  خاطر ِ  به‌کاربري ِ  IPهای ِ  مشترک)  کم‌تر  می‌شه.)
-  ...

و  چند  نکته‌:
-  پاسخ‌های ِ  همه‌پرسي ِ  پيشين  «آري/نه»  بود.  اين  يکی  «Yes/No»‫⁀ئه!
-  يه  نگاهی  هم  به  آمار ِ  ديدن ِ  صفحه  بد  نيست!
-  ظاهرن  ISPهای ِ  رسمي ِ  ايران  دست‌رسي  به  اين  سايت  رو  تو  هم‌اون  ساعت‌های ِ  نخست  بستن!

به  هر  رو،  جالب⁀ئه!

P