خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

سه‌شنبه، ۱۹ فروردين  ۱۳۸۲  (April 8, 2003) 

º   02:52

×

نمايش‌گاه ِ عکس ِ
کارناوال ِ  ونيز
شهروز ِ نباتی

نگارخانه‌ی ِ لاله
۲۴  فروردين  تا  ۲  اردی‌بهشت ِ ۱۳۸۲،  ساعت ِ  ۹ تا ۱۹

افتتاحيه:  شنبه  ۲۳  فروردين،  ساعت ِ ۱۶ تا ۲۰

Venise Carnaval
Shahrooz NABATI

Laleh art gallery
13-22 April 2003, 9-19.

Invites you to join us at opening day:
Saturday 12 April 2003, 16-20.

Carnevale di Venezia
Shahrooz NABATI

Galleria d’arte Laleh
13-22 aprile 2003, 9-19.

La invita a raggiungerci alla cerimonia di apertura:
il Sabato 12 aprile 2003, 16-20.نگارخانه‌ی ِ لاله

خيابان ِ فاطمی،  جنب ِ  هتل  لاله


www.ShahroozNabati.com


دوستان،  سلام

بسيار  متأسف  ام  از  اين  که  اعلام  می‌نمايم  که  برای ِ پخش ِ اعلان ِ نمايش‌گاه ِ عکس ِ قبلي‌ام  در  گالري ِ کمال‌لملک  از  شبکه‌ی ِ ۲  (اخبار ِ فرهنگي-هنري)  از  بنده  تقاضای ِ رشوه  به  ميزان ِ ۳  عدد  سکه‌ی ِ طلای ِ تمام  بهار  نمودند.
لازم‌به‌ذکر  است  که  دقيقن  چنين  پيش‌نهادی  نيز  برای ِ چاپ ِ نيم  صفحه  مصاحبه‌ی ِ اختصاصي  در  روزنامه‌ی ِ هم‌شهري  برای ِ جلب ِ بازديدکننده  شده‌است.
حال  بفرماييد  که  برای ِ نمايش‌گاهی  که  روز ِ شنبه  ۲۳  فروردين  در  گالري ِ لاله  دارم  چه  بايد  انجام  دهم؟

ارادت‌مند
شهروز ِ نباتي

P