خوشا  راه ‌ِ سفر  فراروی ‌ِ تو  ͡است،
عزيمت ‌ِ خويش  را  به  نسيان  مسپار!

Le Silence de la mer

Le Silence de la mer
خاموشي‌ی ‌ِ دریا


Archives 

Send E-mail

Powered by Blogger

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 

چهارشنبه، ۱۲ شهريور ۱۳۸۲  (September 3, 2003) 

º  18:05

× جايزه‌ی ‌ِ  ادبي ‌ِ  «بهرام ‌ِ  صادقي»
Bahram Sadeghi Short Story Awards
P